دلار ترمز بريد

دلار ترمز بريد

صرافی بانک ها صرافی بانک ها دیروز

صرافی بانک ها دیروز چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم باکاهش 100 تومانی نسبت به قیمت های پایانی روز گذشته 22 هزارو 450 تومان اعلام کرد 

(0) نظر
X